GDPR

Udgivet af  Søren Dalby på februar 18, 2022

Håndtering af persondata i henhold til GDPR

Der er ingen reelle persondata på dette demosite, men nedenstående er et bud på hvordan det kan udarbejdes. 

Hvis en person henvender sig med et ønske om at få en oplysning, som identificerer pågældende, fjernet, skal dette ske snarest.

Hvis en redaktør henvender sig med et ønske om at få sin brugerregistrering og/eller specifikt indhold udarbejdet af pågældende fjernet, skal dette ske snarest.

Siden er underlagt strenge regler om følsomme personoplysninger så som:

  • Oplysninger om race eller etnisk oprindelse
  • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om seksuelle forhold og orientering
  • Oplysninger om strafbare forhold

Disse er under ingen omstændigheder tilladt på boardblog eller i tilsendte mails. 

Redaktører tilskyndes desuden til at undgå alle personhenførbare oplysninger

Denne side hostes af leverandøren simply.com. Der er indgået en databehandleraftale med simply.com med udgangspunkt i følgende dokumenter:

Søren Dalby, indehaver af Dalby Data V/Søren Dalby (CVR-nummer 14275932), er dataansvarlig for dette site. Der overføres sikkerhedskopi af databasen og mediefiler til et personligt One-Drive og laptop.  

Søren Dalby kan ikke optræde som databehandler for en kundeløsning. Virksomheder som simply.com har de rigtige rammeaftaler.