Umbraco

Introduktion til hvordan du redigerer indhold med Umbraco

Udgivet af  Søren Dalby på april 01, 2022

Boardblog er baseret på Umbraco. Umbraco giver brugere mulighed for at udgive indhold på internettet, som kan ses på mobiltelefoner, tablets og computere. 

Et bestyrelsesmedlems aktivitet i boardblog vil eksempelvis bestå i at skrive artikler. En artikel består af følgende felter:

  • Titel
  • Undertitel
  • Dato for udgivelse
  • Forfatter
  • Artikelindholdet

Artikelindholdet kan være:

  • En artikeltekst
  • Et PDF-dokument, Word-dokument eller lignende, som du vil dele med beboerne.
  • En reference til en hjemmeside, som du synes, at beboerne skal kende til

Artikeltekst redigeres efter samme principper som i et mail- eller tekstbehandlingsprogram. Det er muligt at genskabe gamle versioner, og du kan se hvem der ellers har rettet i din artikel. Hvis en artikel slettes, gemmes den i papirkurven og kan genskabes herfra.

Teksten kan indeholde billeder. Du kan eksempelvis vise billeder, som du har taget med din mobiltelefon.  En artikel kan også have et hovedbanner, der bruges som baggrund for titel og undertitel.

Det er muligt at søge efter artikler og anden tekst på alle understøttede sprog. Det gør det nemmere at finde relevant indhold i takt med at omfanget stiger. 

Du kan selv styre hvornår artiklen skal gøres tilgængelig på nettet og hvornår den eventuelt skal trækkes tilbage. Hvis artiklen eksempelvis handler om et arrangement, kan det angives, at artiklen ikke længere skal vises, når arrangementet er overstået. En forfatter kan også arbejde med en kladde og først udgive den, når resultatet er tilfredsstillende.

Brugere kan begrænses i deres rettigheder. Boardblog kan opsættes, så en lokal afdelingsbestyrelse eksempelvis kun kan redigere indhold for egen afdeling. Selv om mange kan udarbejde artikler, kan retten til at udgive på hjemmesiden begrænses til få personer, som eksempelvis kan sikre, at retningslinjerne for GDPR overholdes eller at forældet materiale fjernes.

Dette billede viser redigering af en artikel:

Ovenstående artikel er på dansk, men du kan på tilsvarende vis lave en version af artiklen på andre sprog. Effekten kan demonstreres ved at vælge det engelske flag for en engelsk version af denne side (som også er en artikel).

Her ses et eksempel på opbygning af boardblog, og den kan justeres hvis den ikke dækker jeres behov:

Når strukturen er på plads, kan en ny afdeling oprettes med få klik og angivelse af navn.

Læs mere om fremtidsplaner og andet om boardblog her:

Om boardblog

Du kan lære mere om Umbraco her:

Umbraco - Intuitive Editing Experience (engelsk)
Youtubevideoer om Umbraco (engelsk)

Umbraco er en internationalt anerkendt dansk leverandør, og der er i skrivende stund over 400.000 hjemmesider baseret på Umbraco.